MER

 

MER driver sedan 1994 ”Kyrkornas Secondhand Butik”

 

Mariestads Ekumeniska Råd

I Mariestads Ekumeniska Råd (MER) ingår Mariestads Baptistförsamling (Korskyrkan), Equmeniakyrkan Mariestad, Mariestads Pingstförsamling och Mariestads församling/Svenska Kyrkan.
MER bildades den 27 jan 1978.

MER har till uppgift att vara ett samarbetsorgan för de kristna församlingarna i Mariestad.

MER vill vara ett uttryck för den enhet, som är i Kristus, verka och bedja för att denna enhet må ta sig konkreta uttryck.
(Joh 17:20-23)

MER vill söka förverkliga sin målsättning genom:

 

  • att främja kristen gemenskap och samverkan
  • att bistå de kristna församlingarna och vara ett organ för dessa i kontakterna med myndigheter och andra organisationer
  • att vara remissinstans när det gäller gemensamma frågor