Historia

Välkommen till oss

En arbetsgrupp med representanter från de olika kristna församlingarna inom MER (Mariestads Ekumeniska Råd), drog upp riktlinjerna för verksamheten i början av 1994. Huvudsyftet skulle vara att genom försäljning av skänkta varor få in pengar för ytterligare satsning på kyrkornas missions- och humanitära hjälpverksamhet bland nödlidande barn och vuxna ute i världen.

Den 29 april 1994 kunde Kyrkornas Secondhands butik på Hantverkaregatan högtidligen invigas; en fräsch och nymålad butik på drygt 300 m² Responsen från allmänheten blev omgående mycket positiv, försäljningen växte snabbt och efter några år blev lokalerna för små.

1997 flyttades därför verksamheten till större lokaler på Stockholmsvägen 28 där vi fick tillgång till ca: 900 m² i två plan.

Efter 4 år blev också dessa lokaler för små. Under våren 2011 fick vi möjlighet att flytta till andra sidan gatan in i f.d. Team Sportias lokaler. Efter renovering/ombyggnad var det invigning den 15 april 2011. En invigning som drog väldigt mycket kunder, bl.a serverades ca 900 tårtbitar under dagen.

Ett utskott med representanter från de fyra kristna församlingarna i Mariestad (Korskyrkan, Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan och Mariestads församling) svarar för denna Secondhand-verksamhet som är ett praktiskt ekumeniskt samverkansprojekt inom MER där dessa fyra församlingar ingår. Överskottet av försäljningen går till församlingarnas olika hjälpprojekt, dessutom satsar alla församlingarna på några gemensamt projekt årligen.