Projekt

Mån/År 2017 2018  2019
Jan Kors Kors Pingst
Feb Kors Pingst Pingst
Mar Pingst Pingst Svenska
Apr Pingst Svenska Svenska
Maj Svenska Svenska Alla
Jun Svenska Alla Alla
Jul
Aug Alla Alla Equmenia
Sep Alla Equmenia Equmenia
Okt Equmenia Equmenia Kors
Nov Equmenia Kors Kors
Dec Kors Kors Pingst
Mission/Equmenia Equmeniakyrkan
Kors Korskyrkan
Pingst Pingstkyrkan
Svenska Svenska kyrkan
Alla Gemensamt för alla kyrkorna