Om oss

Kyrkornas secondhandbutik drivs av Mariestads Ekumeniska Råd (MER)

I MER ingår Mariestads Baptistförsamling (Korskyrkan), Equmeniakyrkan Mariestad,
Mariestads Pingstförsamling och Svenska Kyrkan/Mariestads församling.

Syfte:
Butikens syfte är att bedriva försäljning av skänkta varor och använda överskottet till humanitära hjälpinsatser i världen.
Vi vill vara en arbetsplats där människor med olika bakgrund känner att de har en meningsfull uppgift och blir stärkta som individer. Vi vill också bidra till att människor utan arbete kan ta steg närmare arbetsmarknaden.
Utöver detta ser vi att vår butik bidrar till att värna om vår miljö – att återvinna och återbruka gör skillnad!

Organisation:
Kyrkornas secondhandutskott, ett utskott under MER:s styrelse, svarar för alla beslut rörande den löpande verksamheten. Butikens föreståndare leder det dagliga arbetet, med stöd av en ledningsgrupp. Samordningsansvariga utses för olika avdelningar och arbetsområden. Som personal ingå man i en arbetsgemenskap bestående av personer i olika åldrar med unika erfarenheter och från olika kulturer. Vår personal arbetar alltifrån några timmar per månad till schemalagda dagar.

Samarbete kring icke-sålda varor:
Ibland får vi saker, möbler eller kläder som vi inte har möjlighet att sälja i vår butik, trots att de är hela och rena. Saker och möbler skickar vi vidare till Estland och Lettland – till Sobrale Sobre – en kedja av secondhandbutiker som, liksom vi, arbetar för att bidra till humanitära hjälpinsatser i världen. Några Estniska transportföretag som levererar varor till företag i Sverige och Norge kommer och hämtar våra saker/möbler på väg tillbaka till Estland – helt gratis för oss!
Kläder som inte säljs i vår butik hämtas upp av Björkåfrihet (som även tar emot all textil som lämnas på Bånghagens återvinning i Mariestad).

Historia

En arbetsgrupp med representanter från de olika kristna församlingarna inom MER (Mariestads Ekumeniska Råd), drog upp riktlinjerna för verksamheten i början av 1994. Huvudsyftet skulle vara att genom försäljning av skänkta varor få in pengar för ytterligare satsning på kyrkornas missions- och humanitära hjälpverksamhet bland nödlidande barn och vuxna ute i världen.

Den 29 april 1994 kunde Kyrkornas Secondhands butik på Hantverkaregatan högtidligen invigas; en fräsch och nymålad butik på drygt 300 m² Responsen från allmänheten blev omgående mycket positiv, försäljningen växte snabbt och efter några år blev lokalerna för små.

1997 flyttades därför verksamheten till större lokaler på Stockholmsvägen 28 där vi fick tillgång till ca: 900 m² i två plan.

Efter 4 år blev också dessa lokaler för små. Under våren 2011 fick vi möjlighet att flytta till andra sidan gatan in i f.d. Team Sportias lokaler. Efter renovering/ombyggnad var det invigning den 15 april 2011. En invigning som drog väldigt mycket kunder, bl.a serverades ca 900 tårtbitar under dagen.

Ett utskott med representanter från de fyra kristna församlingarna i Mariestad (Korskyrkan, Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan och Mariestads församling) svarar för denna Secondhand-verksamhet som är ett praktiskt ekumeniskt samverkansprojekt inom MER där dessa fyra församlingar ingår. Överskottet av försäljningen går till församlingarnas olika hjälpprojekt, dessutom satsar alla församlingarna på några gemensamt projekt årligen.

26-27 april 2019 firade butiken 25 år – festliga dagar med tårta, uteförsäljning, dragspelsmusik, tipspromenad i butiken och en mängd 25-kronors erbjudanden! Butiken fylldes av en stor mängd kunder och efter 10 timmar hade vi passerat en försäljning på över 100 000 kr!